építészet : környezet : innováció

Konstruktív együttműködés a siker kulcsa

A kecskeméti székhelyű VER-BAU Kft. számos nemzetközileg is ismert és elismert építtető partnerrel került a több mint 20 éves fennállása óta kapcsolatba. Csakúgy, mint egy jó házasságban, a sikeres építőipari projektek során is elengedhetetlen a partnerek közti kölcsönös és töretlen bizalom, a váratlanul adódó kihívásokhoz való folyamatos alkalmazkodó képesség és az a pozitív hozzáállás, amely egy konstruktív, megoldásokra törekvő együttműködést tud eredményezni a felek között.

A nyárlőrinci Maspex Olympos Kft. telephelyének mintegy 3 hektáros területén gyümölcsfeldolgozás, ásványvíz- és üdítőital gyártás, raktározás és kiszállítás folyik. A termelés és a nemzetközi áruforgalom felfutását a meglévő, felújításra szoruló raktárak és gyártási területek nem tudták kiszolgálni, ezért a meglévő telephelyre egy új építésű, impozáns méretű, 13 500 m2 alapterületű logisztikai központot terveztek, melynek egy részében hűtőház és egy gyártási terület is helyet kapott. A vasbetonvázas csarnok engedélye és tendezerztetése 2017 januárjában kezdődött.

Bár amellett, hogy 2017 tavaszán már az előző évhez képest is jelentősen le volt terhelve szinte minden kivitelezési ágazat, életbe lépett az energetikai rendelet új követelmény szintje is. Ezzel együtt még nem volt tisztázott, hogy a költségoptimalizált követelményszint teljesítése az építési engedély kiadásához, vagy a használatbavételi engedély megszerzéséhez kötődik-e. A megindult folyamat ekkor hatalmas lendületet vett és a kitűzött új kivitelezési véghatáridő 2017. év vége lett. A tender az építési engedélyes és a részben elkészült, munkaközi kiviteli tervek alapján zajlott.


forrás: VER-BAU

 

A kivitelezők közül a VER-BAU Kft.-nek sikerült szakmai rátermettsége és tapasztalatai révén elnyerni a megrendelő bizalmát. A munkaterület átadása 2017. május elején történt meg, tehát 8 hónap állt rendelkezésre a kivitelezésre. Ennyi idő alatt kellett elkészíteni az 1000 méternyi csatornarendszert olajfogóval és átemelő szivattyúkkal, a 13 méter magas csarnokot 10 dokkolóval, logisztikai irodával, hűtőházi és gyártási területtel, egy különálló aromatárolót, sprinkler gépházat és tartályt, illetve 6000 m2-nyi útfelületet, közel nettó 2,5 milliárd forintnyi értékben.

Mivel a meglévő üzemben a gyártás, az alapanyag beszállítás, késztermékek kiszállítása folyamatosan zajlott, az organizációs lehetőségek is nehezítették a kivitelezést, így például az építési területen áthaladást kellett biztosítani az üzembe érkező kamionok részére.

A kivitelezés volumene alapján a határidő szorosnak volt mondható, de nem tarthatatlan. Jól szervezett előkészítési munkálatokkal, átgondolt és minden részletre és hibalehetőségre kiterjedő ütemtervvel a projekt időben átadhatónak tűnt. Az is megszokott dolog, hogy az építőipari projektek általában nem az előre eltervezett ütem szerint haladnak, mindig jön egy újabb kihívás.


forrás: VER-BAU

 

A VER-BAU Kft. az elmúlt évtizedekben, a több száz ipari létesítmény sikeres kivitelezése során már óriási rutint szerzett a nem várt helyzetek megoldásában. A kiváló csapatmunka, a kitűzött célok elérése közös gondolkodás révén nem ismeretlen fogalmak a számukra, hanem mondhatni, hogy ez már a cég védjegyévé vált. Ezáltal a dolgozók egyéni teljesítményei nem összeadódnak, hanem megtöbbszöröződnek. A cég kivitelező csapata látta előre az akadályokat, például tisztában voltak a tervek részleges hiányából adódó előkészítési többletmunkák jelentkezésével is.

2017-ben viszont a megszokottnál is több váratlan akadály jelentkezett. A munkaerőhiány és a kivitelezői kapacitások leterheltsége már ekkor jelentős volt, és nem adódott lehetőség újabb alvállalkozók bevonására sem. Ilyen körülmények között jelentkezett a szendvicspanel piacon hirtelen megjelent PIR alapanyaghiány. Az addigi néhány hetes szállítási határidő helyett volt olyan gyártó, aki visszaigazolni sem merte a megrendeléseket, mivel határidőt sem tudott vállalni. Szintén hasonló nehézséget okozott a piacon ekkor jelentkező hőszigetelő anyag hiánya is, mely a több hónapos szállítási határidők miatt már a projekt véghatáridejét veszélyeztette.


forrás: VER-BAU

 

Mi lett a siker receptje?

A beruházó, a tervező, a műszaki ellenőr és a kivitelező konstruktív együttműködésére volt szükség, hogy ne csak a kivitelező dolgozzon csapatban, hanem a projekt minden résztvevője tudjon együtt gondolkodni. Ebben az esetben a projekt is gördülékenyen tudott haladni és megoldást lehetett találni minden váratlan nehézségre. A projekt során a beruházó is nagyon jól és gyorsan tudott dönteni a felmerülő kérdésekben, a tervező is figyelembe vette a kivitelezői ajánlásokat és tapasztalatokat, amely tovább erősítette a felek közti bizalmi kapcsolatot és pozitív, megoldásra törekvő légkört teremtett.

2018. év végén már az is jól kirajzolódott, hogy amennyiben a beruházó a tender folyamatával megvárja a kiviteli tervek teljeskörű elkészültét, és később indítja a projektet, akkor az áremelkedések miatt a megvalósulási költségek jelentősen megemelkedtek volna. Alapvetően igaz, hogy a teljes körű kiviteli tervek nélkül szerződést kötni kockázatot jelent a beruházónak és kivitelezőnek egyaránt, ám számos vitát és nézeteltérést eredményezhet az is, ha a beruházó és a kivitelező nem egy irányban gondolkodik.

Sikert építeni akkor tudunk, ha a felek közt mindvégig megmarad a kölcsönös és töretlen bizalmi viszony, illetve a projekt megvalósítása érdekében mindenki képes kompromisszumokat és áldozatokat hozni úgy, hogy a végén még mosolyogni is tudjon.

VER-BAU

 

vélemény írásához jelentkezzen be »