építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

vallás [terv] [49]

egyházi- és szakrális funkcióhoz kapcsolódó épületek tervei

Magyarföldi fatemplom

Az épület tömegének és alaprajzának tervezésekor ihlető erőként szolgáltak az ősi magyar körtemplomok, valamint a kelet-nyugati hossztengelyű európai keresztény templomok is. Mújdricza Péter épülő magyarföldi fatemplomának terve.

Átrétegződés

Sopron középkori bencés temploma egy átfogó turisztikai fejlesztés keretében rekonstruált középkori kápolnával és új urnakriptával gyarapodhat. A beruházás építész tervezője Horváth Dénes és H. Nándori Klára.

Vadász György koronája Mohácsra

Vadász György, az örökifjú idős építész jutalomjátéka ez a kupolaszerű építmény, jutalomjáték abban az értelemben is, hogy mintha semmi sem változott volna az elmúlt fél évszázadban – megint korszakos tettet hajtott végre. (részlet Bachman Zoltán DLA opponensi...

Református templom, Miskolc

Az újonnan alakult avasi gyülekezetnek tervezett templom, parókia, kiállítótér, közösségi helységek és urnatemető az Avas panelházai közt, félig földbe süllyesztve helyezkedik el, környezetéből csak a vitorlaszerű főépület magasodik ki. Bianki Dániel diplomamunkája.